เสาเข็มไอ

เสาเข็มไอ

เสาเข็ม ตรา PROSERVECONCRETE

I Shape Concrete Column

by

เสาเข็มไอ เป็นประเภทหนึ่งของเสาเข็มตอกโดยใช้ปั้นจั่น ส่วนใหญ่การตอกเข็มจำเป็นต้องตอกให้ลึกลงไปอยู่ที่ชั้นดินแข็ง เสาเข็มไอจะเป็นเสาเข็มที่สามารถรับแรงฝืดรอบเสาเข็มได้ดีเพราะการหล่อเสา เข็มเป็นรูปตัวไอ จะทำให้เสาเข็มมีพื้นที่รอบวงมากกว่า เสารูปสี่เหลี่ยม ธรรมดา เสาเข็มไอ ถือว่าเป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรงที่สุด เมื่อเทียบในปริมาณเนื้อคอนกรีตที่เท่ากัน ก็จะสามารถรับแรงงัดได้ดีกว่าเสาเข็มแบบอื่นๆ แต่ข้อเสียของเสาเข็มไอคือตอกยาก และหักง่าย จึงต้องระมัดระวังในการใช้อย่างมาก โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังนี้ ข้อควรคำนึงของ เสาเข็มไอ เสาเข็มควรมีคุณภาพตามมาตรฐาน  คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ทุกขั้นตอนการผลิตควรมีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด โดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ ควรมีการให้คำปรึกษาจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน…

เสาเข็มกำแพงกันดิน

เสาเข็มกำแพงกันดิน

by

เสาเข็มกำแพงกันดิน มีลักษณะเมื่อดูจากมุมสูงจะมีรูปร่างคล้ายตัวอักษร “ไอ (I)” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเสาเข็มกำแพงกันดินในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์หลายแบบ ดูจากภายนอกแล้วไม่แตกต่างกันมากนัก