เสาเข็มสี่เหลี่ยม

เสาเข็มสี่เหลี่ยม

ps-4

เสาเข็มสี่เหลี่ยม

by

จุดมุ่งหมายของการออกแบบเสาเข็มคือการให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่รากฐานของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะเชื่อมั่นได้ว่าปลอดภัยสามารถรองรับสิ่งก่อสร้างได้ตลอดอายุการใช้งาน จากการดีไซน์เสาเข็มสี่เหลี่ยมที่ดีเยี่ยม ฐานรากจะมีความทนทานและแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเข้ากันได้ดีกับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้มันสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประสงค์ไว้และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เสาเข็มถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท และเสาเข็มทั้งหลายจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับโครงสร้างและความต้องการทางธรณี เทคนิคที่ถูกต้อง  เช่นการออกแบบทางธรณีเทคนิคของ เสาเข็ม – และดิน เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของดินและจะมีการประเมินทดสอบเสาเข็มโดยกระบวนการที่หลากหลายเพื่อวัดหาว่าเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้ที่สุดเท่าใด             ในที่นี้ เราจะมาดูในส่วนของเสาเข็มสี่เหลี่ยม  ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไป ซึ่งหากจะถามว่าทำไมถึงได้รับความนิยมมาก เรามาดูกันต่อไปได้เลยว่าเพราะอะไร… ขั้นตอนการผลิตง่ายกว่าเสาเข็มชนิดอื่นๆ จึงทำให้มีราคาค่อนข้างถูก ขนส่งง่ายเพราะสามารถวางซ้อนๆ…