บ่อซิเมนต์

บ่อซิเมนต์

บ่อซิเมนต์

บ่อซิเมนต์

by

  ปัจจุบันมีการนำบ่อซีเมนต์มาใช้ในการเกษตรกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงปลาต่างๆ ซึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยก็คือการปลูกต้นมะนาวในบ่อซีเมนต์ แต่ก็ยังมีเกษตรกรหลายท่านที่ยังประสบปัญหาในการเลือกซื้อบ่อซีเมนต์กันอยู่