การก่อ-ฉาบ เทคนิคการเลือกวัสดุผนังก่อฉาบ

เทคนิคในการก่อสร้างยุคปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสำเร็จรูปเกิดขึ้นมามากมาย ไม่เว้นแม้แต่การก่อสร้าง เช่น ผนังสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมากอย่างส่วนผนัง ก็มีการออกแบบและพัฒนาวัสดุสำหรับก่อผนังออกมาหลากหลาย โดยแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปดังนี้

1. อิฐมวลเบา

ข้อดีของอิฐมวลเบา
– น้ำหนักเบา ขนย้ายได้ง่าย
– ลดค่าแรง ในการก่อสร้างหรือขนย้าย
– สามารถควบคุมวัสดุปูนทรายได้
– ใช้ปูนซีเมนต์ ประเภทปูนกาว โดยรวมปริมาณน้อยกว่าปูนก่อทั่วไป
– ลดน้ำหนักให้ตัวอาคาร และโครงสร้างทั่วไป

ข้อเสียของอิฐมวลเบา
– รับน้ำหนักได้น้อย
– การเจาะผนังเพื่อแขวนอุปกรณ์ต่าง ๆ คุณสมบัติด้อยกว่าผนังก่ออิฐมอญ
– ราคาสูง

2. อิฐมอญ

ข้อดีของอิฐมอญ
– ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับ
– ราคาถูก
– มีความแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ
– สามารถใช้กับงานก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รับน้ำหนักได้ดี
– หาซื้อได้ง่าย มีโดยทั่วไป

ข้อเสียของอิฐมอญ
– ค่าแรงงานสูง
– เป็นงานฝีมือ ต้องใช้ช่างที่ชำนาญในการก่อ
– ใช้วัสดุปูนทราย จำนวนมาก
– ในแต่ละวัน ก่ออิฐได้ปริมาณน้อยกว่า อิฐมวลเบา
– ก่อนก่อ จะต้องใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมความชื้น อิฐจะได้ดูดซึมน้ำจากปูนน้อยที่สุด

3. อิฐบล็อก

ข้อดีของอิฐบล็อก
– ราคาถูก
– สามารถควบคุมตามหน้าปูนฉาบได้ดี
– ความแข็งแรงดี กรณี ทำถูกต้องตามขั้นตอน
– ในแต่ละวันก่ออิฐได้ปริมาณมากกว่า เมื่อเทียบกับอิฐมอญ

ข้อเสียของอิฐบล็อก
– สิ้นเปลืองวัสดุปูนก่อ
– กรณีก่อแล้วกรอกปูนไม่เต็ม ความแข็งแรงจะลดลง
– ถ้ามีงานก่อแตกร้าว น้ำสามารถซึมผ่านได้
– อิฐบล็อกมีความพรุนมากกว่าอิฐมอญ การเจาะเพื่อทำประโยชน์ต่างๆ จะไม่แข็งแรง

4. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ข้อดีของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
– มีความแข็งแรงดีมาก กรณีติดตั้งถูกต้องตามคำแนะนำที่วิศวกร ออกแบบกำหนดไว้
– สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว
– สามารถลดเวลาในการก่อสร้างได้มาก
– สามารถลดค่าแรงได้มาก เมื่อเทียบกับการก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป

ข้อเสียของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
– ไม่สามารถต่อเติมภายหลังได้
– ต้องทำในปริมาณมากๆ จึงจะคุ้มค่าแบบ และเครื่องจักร
– ไม่สามารถต่อเติมระบบไฟฟ้าได้ โดยระบบฝังผนัง
– ต้องควบคุมคุณภาพการติดตั้ง โดยผู้ชำนาญการ

เมื่อทราบถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดกันไปแล้ว ต่อไปก็เป็นเรื่องของงานฉาบที่เป็นของคู่กัน มีผนังที่ไหน ก็ต้องมีงานฉาบที่นั่น และงานฉาบที่ดีนั้นมาจากการเลือกปูนฉาบที่ดีเป็นส่วนสำคัญ ยิ่งปูนฉาบอิฐมวลเบา ยิ่งต้องเลือกอย่างพิถีพิถัน ต้องเป็นปูนฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะเท่านั้น ที่จะช่วยในงานก่อของเราเรียบสวย ติดแน่นทนนาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังอย่างแน่นอน